eDnevnik

Poštovani studenti, poštovani mentori,

E-dnevnik je aplikacija razvijena za evidentiranje kliničkog rada. Studenti su obavezni svakodnevno unositi zahvate koje su taj dan obavili, a mentori su obavezni navedene zahvate ocijeniti.

U slučaju problema s radom kontaktirajte e-dnevnik@sfzg.hr

U slučaju dileme oko unosa zahvata kontaktirajte svog supervizora na fakultetu.